Montaż podciągów

Podciągi

Oferujemy montaż podciągów żelbetowych, czyli prefabrykowanych konstrukcji ze zbrojeniem, których zadaniem jest wzmacnianie stropów. Pomagamy inwestorom w wyborze najlepszych rozwiązań technicznych, zarówno pod kątem jakości, jak i w ramach przyjętego kosztorysu. Jeśli chodzi o zastosowanie podciągów, stosujemy je głównie wtedy, kiedy stropy nie mają wystarczającej dopuszczalnej rozpiętości, a tworzone konstrukcje potrzebują wykorzystania dodatkowych elementów nośnych. Takie prefabrykaty żelbetowe często projektowane są też dla nowych budynków – podciągi opierają się wtedy na ścianach nośnych, a przy większych rozpiętościach również na specjalnych słupach konstrukcyjnych.

Rodzaje podciągów stosowanych w budownictwie

Rodzajów podciągów stosowanych w budownictwie, jest wiele. Wyróżniamy elementy nośne z drewna, a także ze stali (profile typu C, L i T). Przy bardziej złożonych pracach inżynierskich wykorzystywane są jednak podciągi żelbetowe. Przygotowuje się je w warunkach kontroli zakładowej z betonu C 25/30 lub C 30/37. Takie podciągi są również udoskonalone o solidne zbrojenie ze stali A-III i z efektywnym zabezpieczeniem antykorozyjnym.