Montaż prefabrykatów

Prefabrykaty

Montaż prefabrykatów, który oferujemy, wiąże się z prowadzeniem robót inżynierskich dla budownictwa drogowego, przemysłowego, komercyjnego oraz mieszkalnego. Lista stosowanych przez nas wyrobów prefabrykowanych i półprefabrykowanych jest bardzo długa. Montujemy tworzone w warunkach zakładowych nadproża, podciągi, stropy oraz zbrojone płyty. Istotne przy tworzeniu konstrukcji żelbetowych obiektów inżynierskich są również inne prefabrykaty, często tworzone na specjalne zamówienie inwestora. Mowa m.in. o prefabrykowanych przepustach skrzynkowych, belkach mostowych oraz o panelach gruntu zbrojonego.

Zalety budownictwa prefabrykacyjnego

Budownictwo prefabrykacyjne stale się rozwija i nie dotyczy już tylko tworzenia obiektów inżynierskich czy wielkopowierzchniowych budynków komercyjnych. Coraz częściej prefabrykaty i półprefabrykaty żelbetowe stosuje się też przy stawianiu domów. Jeśli chodzi o zalety budownictwa prefabrykacyjnego, zaliczyć do nich trzeba:

  • ograniczony koszt prowadzenia inwestycji,
  • skrócony czas stawiania obiektów,
  • powtarzalność prac wedle ściśle określonej procedury,
  • wysoką jakość prefabrykatów – kontrolowane są w warunkach zakładowych,
  • prosty montaż prefabrykatów, nawet w trudnych warunkach.